برای هر گونه سوال با ما تماس بگیرید

تلفن فروشگاه

34 53 24 026-32

آدرس فروشگاه

ایران – کرج
بلوار طالقانی
جنب کوچه فخرآبادی
فروشگاه دلشاد

کار با ما

تماس با:
34 37 720 0912

تلفن دفتر

76 46 25 026-32

آدرس دفتر

ایران – کرج
بلوار طالقانی
خیابان چمران
دفتر مرکزی زیو

ایمیل

info@zivplus.com

تماس

فهرست اصلی